Noticias - ¿Qué son los certificados de Profesionalidad?

Què són els certificats de Professionalitat?

El reconeixement de les competències adquirides per experiència laboral aporta valor a la trajectòria dels professionals
Noticias - ¿Qué son los certificados de Profesionalidad?

La globalització dels mercats, la cada vegada més freqüent mobilitat i circulació de professionals, la revolució tecnològica dels darrers anys i les dues recents crisis, econòmica el 2008 i sanitari-econòmica el 2020 han deixat al descobert la necessitat de disposar de professionals qualificats que formin part de la població activa dels països i que disposin de competències capaces de cobrir les necessitats dels mercats productius.

Totes les estratègies i polítiques actives per a l’ocupació fa anys que intenten donar resposta a aquesta necessitat que busca com a objectiu final la inserció laboral.

En aquesta direcció, el reconeixement de les competències adquirides per experiència laboral aporta valor a la trajectòria dels professionals i els permet el reconeixement del desenvolupament personal. Els Certificats professionals millorar les capacitats i són una bona manera de motivar-te per augmentar la teva qualificació professional.

Però què és un Certificat de Professionalitat?

És una titulació oficial, un document que acredita un treballador/a en una qualificació professional recollida dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals amb l’objectiu de donar-los identitat al sistema productiu i al mercat laboral i garanteix el seu reconeixement a tot Europa.

A Espanya són emesos pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) o, si escau, per les comunitats autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional i Europa.

Estar en Possessió d’un Certificat de Professionalitat suposa incrementar el teu currículum professional, i en ser una titulació oficial, es valora i t’acredita professionalment en qualsevol procés de selecció tant a l’àmbit privat de l’empresa com en els que convoquin les Administracions Públiques.

Els Certificat de Professionalitat identifiquen i acrediten les qualificacions dins del Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i Formació Professional . És aquest Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i Formació Professional (SNCFP) qui promou i desenvolupa l’avaluació i l’acreditació de les competències.

Recorda que totes les especialitats queden recollides al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals .

Aquestes accions formatives resulten molt flexibles per als alumnes aspirants, ja que podran impartir-se en mode de teleformació en la seva totalitat o en part, i també de forma presencial.

Estructura certificados profesionalidad
Curso a medida para profesionales

Hi ha Certificats de Professionalitat de diferents nivells, en funció del nivell, l’administració requereix que es disposi d’uns estudis mínims previs per poder-hi accedir:

  • Nivell 1: No es demana cap mena de formació prèvia.
  • Nivell 2: Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o estudis equivalents.
  • Nivell 3: Batxillerat o estudis equivalents.

Un Certificat de Professionalitat queda dividit en mòduls formatius que és la unitat mínima que es pot acreditar.

Quan s’aproven tots els mòduls, s’obté el Certificat de Professionalitat complet.

És important saber que tots els cursos de Certificats de Professionalitat inclouen pràctiques en empresa i que aquestes es poden convalidar si s’acredita experiència professional prèvia o s’està fent un contracte de formació.

Demana més informació sobre els nostres Certificats de Professionalitat. El Grup C&C disposa d’acadèmies acreditades per tot el territori nacional.

Comparte en:
No Comments

Post A Comment