Els certificats de professionalitat: formació i treball

ens trobem en un moment en el qual hi ha una preocupació creixent per la qualificació de les competències professionals.

Actualment, ens trobem en un moment en el qual hi ha una preocupació creixent per laqualificació de les competències professionals, és a dir, per l’acreditació dels coneixements, habilitats i aptituds que té una persona per a dur a terme un determinat treball. Una de les principals motivacions d’aquesta necessitat és el canvi de paradigma de la tradicional pedagogia d’aprenentatge “de pares a fills”, que des de temps remots, era la manera d’aprendre un ofici determinat, a la tendència actual que hi ha d’acreditar el coneixement daquest ofici mitjançant una titulació.

Els certificats de professionalitat neixen per cobrir aquesta necessitat, així com per oferir una formació oficial a persones que perceben aquestes titulacions com l’oportunitat d’aprendre una professió i acreditar-la, ja que són titulacions oficials que permeten als usuaris i usuàries desenvolupar una activitat laboral segons les exigències del mercat de treball. Per comprendre-ho millor, cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions professionals o una part d’aquesta qualificació.

Aquestes titulacions són necessàries per a poder exercir algunes professionsdeterminades, i la tendència a posar-les en valor s’incrementa en els últims anys, ja que alguns sectors valoren cada vegada més els certificats de professionalitat com a document acreditatiu de les qualificacions professionals. Además, estas titulaciones son válidas en todo el estado español, permitiendo el reconocimiento de las calificaciones profesionales acreditadas en el marco europeo, facilitando la integración y la movilidad geográfica.

Així i tot, és important tenir en compte que existeix la possibilitat d’establir convalidacions entre la formació obtinguda mitjançant un certificat professional i una titulació del sistema de formació oficial, oferint als usuaris i usuàries un ventall d’oportunitats formatives i laborals.

Des de la nostra entitat, considerem que l’oferta formativa de certificats professionals és un requisit indispensable en la tendència formativa actual, ja que ofereixen oportunitats formatives molt pràctiques que revolucionen la formació professional i l’aprenentatge de les professions tradicionals, com és el cas del sector de la imatge personal, combinant noves tendències en el marc de la legalitat exigida per lexercici de la professió.

En primer lloc, i ara sí, centrant-nos en el sector de la imatge personal, l’oferta dels certificats de professionalitat ha fet possible un increment real de persones qualificades de manera oficial al sector, ja que especialment al sector de la perruqueria, de manera tradicional, l’aprenentatge es feia “de pares a fills”. En aquest context, existeixen grans professionals, amb una llarga trajectòria laboral que no disposen de cap títol oficial per la seva acreditació, però sí dels coneixements, habilitats i aptituds per a acreditar la qualificació professional. D’aquesta manera, les persones que han tingut la necessitat d’acreditar aquests coneixements, l’han pogut fer gràcies a l’oferta formativa dels certificats de professionalitat.

D’altra banda, el gran ventall d’oferta formativa en imatge personal que s’ofereix en els certificats de professionalitat, ha permès la professionalització i la integració del sector,oferint la possibilitat de formacions relativament curtes en diferents àmbits de la imatge personal. Per exemple, alguns usuaris i usuàries han cursat en els nostres centres diferents certificats relacionats amb imatge personal, com podrien ser perruqueria i serveis auxiliars d’estètica, i han integrat aquestes dues professions fomentant les seves polivalències i enriquint els coneixements professionals. Cal dir, que, també, la possibilitat de cursar diferents nivells formatius dins dels certificats de professionalitat ha determinat la motivació i fomentat les ganes d’aprendre dels participants i professionals del sector.

En últim lloc, l‘increment de l’ocupabilitat dels professionals del nostre sector és una temàtica que ens preocupa a escala empresarial. Per aquest motiu, participem activament en el procés de canvi professional dels nostres i les nostres alumnes per a adaptar-se a les exigències del mercat de treball, amb l’oferta de programes formatius que s’acullin a les demandes laborals actuals i afavoreixin la seva inserció i professionalització en el sector.

Per tant, considerem que els certificats professionals són la resposta per reforçar i potenciar la formació dels professionals amb una oferta formativa competent i actualitzada, que facilita l’accés a titulacions oficials a qualsevol persona i fomenta la professionalització i formació dins del sector, per poder integrar els coneixements i combinar la pedagogia tradicional amb noves tendències formatives, exigint sempre l‟actualització formativa dels professionals i fomentant l‟ocupabilitat de les persones.

Podeu trobar més informació sobre els certificats de professionalitat aquí.

Comparte en:
No Comments

Post A Comment