aprender un oficio Academia Casanova

Programes de formació ocupacional: una oportunitat d’aprendre un ofici

Existeix una tendència important en la subvenció en formació per part de les polítiques actives d'ocupació,

Esther Luna - Alumna FOAP

Avui dia, existeix una tendència important en la subvenció en formació per part de les polítiques actives d’ocupació, les quals fomenten programes de formació per a determinats col·lectius que ajuden a millorar la seva ocupabilitat. En general, aquests programes van dirigits a persones que es troben en situació d’atur, ja que un dels objectius principals és la formació com a eina per millorar les taxes d’atur, així com la millora de l’ocupabilitat de les persones i la cerca de noves oportunitats professionals mitjançant una millora d’ocupació com a fites principals dels programes d’ocupació i formació que ofereix el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Com s’ha comentat abans, existeix una varietat de programes els quals permeten a les empreses impartir una formació subvencionada que van dirigides a diferents sectors poblacionals. En el nostre cas, ens centrarem en detallar els programes que impartim actualment en els nostres centres i explicarem a quins col·lectius van dirigits i què són els principals objectius de cada programa.

 • Programa Forma Insereix

Forma Insereix és un programa que té l’objectiu d’inserir a les persones que participen en la formació. La inserció es pot realitzar dins de la mateixa empresa, per tant, els participants podran optar a un lloc de treball dins de l’empresa on reben la formació.

Aquest programa va dirigit a tots els col·lectius, amb prioritat a:

 • Joves menors de 30 anys.
 • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat, majors de 45 anys, parats de llarga durada)
 • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no tinguin dret.

En el curs 2021-2022 estem oferint un certificat de professionalitat de nivell 2 en perruqueria (IMPQ208)als participants del programa, el qual consta d’un itinerari formatiu de 710 h de formació, amb una formació obligatòria en riscos laborals i un mòdul de pràctiques no professionals de 120 h.

Actualment estem oferint aquesta formació en els següents centres:

oC&C Academia Casanova Mataró.

Av. Jaume Recoder, 70-72, Mataró (Barcelona).

Horario: turno de mañana 9.00h – 13.00h y turno de tarde de 15.00h a 19.00h.

oC&C Academia Casanova Viladomat

C/ Viladomat, 125, Barcelona (Barcelona).

Horari: torn de matí 9.00h – 13.00h i torn de tarda de 15.00h a 19.00h.

 • Programa de Formació d’Ofertes en Àrees Prioritàries (FOAP)

El Programa de Formació d’Ofereixis en Àrees Prioritàriesté l’objectiu d’afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores.

Va dirigit principalment a persones que tinguin com a finalitat millorar la seva ocupabilitat i adaptar les seves necessitats professionals al mercat laboral. Aquells usuaris i usuàries que tenen prioritat en la participació del programa són els següents:

 • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de manera ininterrompuda més de 2 anys)
 • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no tinguin dret.
 • Persones amb baixa qualificació professional.
 • Joves menors de 30 anys.
 • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, Activació per a l’Ocupació i altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació professional per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.

Esther, alumna del programa FOAP del curs 2021-2022, Mataró. Font Pròpia

El curs 2021-2022 estem oferint un certificat de professionalitat de nivell 2 en perruqueria (IMPQ208) als participants del programa, el qual consta d’un itinerari formatiu de 710 h de formació, amb una formació obligatòria en riscos laborals i un mòdul de pràctiques no professionals de 120 h als centres següents:

oC&C Academia Casanova Viladomat

C/ Viladomat, 125, Barcelona (Barcelona).

Horari: torn de tarde de 15.00h a 19.00h.

o C&C Academia Casanova UAB

Plaça Cívica, sn, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Horario: turno de mañana 9.00h – 13.00h y turno de tarde de 15.00h a 19.00h.

o C&C Academia Casanova Vic

C/ Manlleu 57, Vic (Barcelona)

Horari: torn de tarde de 15.00h a 19.00h.

o C&C Academia Casanova Manresa

C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 30, Manresa (Barcelona)

Horari: torn de tarde de 15.00h a 19.00h.

En el marc del programa FOAP també estem oferint un certificat professional de nivell 1 d’auxiliar d’estètica (IMPE0108) el qual consta d’un itinerari formatiu de 310 h de formació, amb una formació obligatòria en riscos laborals i un mòdul de pràctiques no professionals de 120 h, així com un certificat professional de nivell 2 de cures estètiques de mans i peus (IMPP0108) el qual consta dun itinerari formatiu de 360 ​​h de formació, amb una formació obligatòria en riscos laborals i un mòdul de pràctiques no professionals de 80 h. L’oferta d’aquests dos certificats possibilita als participants a aconseguir un objectiu professional molt més competitiu. Actualment, oferim aquest itinerari formatiu en els següents centres:

oC&C Academia Casanova Mataró.

Av. Jaume Recoder, 70-72, Mataró (Barcelona).

Horari: torn de tarde de 15.00h a 19.00h.

o C&C Academia Casanova UAB

Plaça Cívica, sn, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Horario:turno de tarde de 15.00h a 19.00h.

 • Projectes Singulars

L’objectiu delsProjectes Singulars és reforçar l’ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la realització d’actuacions ficades en el qual determina el Pla Nacional d’Implementació de la Garantia Juvenil.

El programa va dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys que compleixin els requisits que s’estableixen en les bases del programa, entre elles, estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil.

En el marc dels projectes Singulars, en el curs 2021-2022, estem oferint un itinerari formatiu el qual disposa d’un certificat professional de nivell 1 d’auxiliar de perruqueria (IMPQ0108) el qual consta d’un itinerari formatiu de 330 h de formació, amb una formació obligatòria en riscos laborals i un mòdul de pràctiques no professionals de 120h, així com un certificat professional de nivell 2 de cures estètiques de mans i peus (IMPP0108) el qual consta dun itinerari formatiu de 360 ​​h de formació, amb una formació obligatòria en riscos laborals i un mòdul de pràctiques no professionals de 80h.

Així i tot, els participants dels projectes Singulars, també participen en un itinerari d’orientació laboral i professional durant tot el programa, el qual està dirigit per un grup de professionals que fan costat als participants en la cerca activa de treball, prospecció d’empreses i involucrament en el mitjà social més pròxim, entre altres tasques.

Actualment oferim aquest itinerari formatiu en els següents centres:

o C&C Academia Casanova UAB

Plaça Cívica, sn, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Horari: torn de matí 9.00h – 14.00h

o C&C Academia Casanova Reus

Av. Sant Jordi, 29, Reus (Tarragona)

Horari: torn de matí 9.00h – 14.00h

o C&C Academia Casanova Manresa

C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 30, Manresa (Barcelona)

Horari: torn de matí 9.00h – 14.00h

oC&C Academia Casanova Mataró.

Av. Jaume Recoder, 70-72, Mataró (Barcelona).

Horari: torn de matí 9.00h – 14.00h

oC&C Academia Casanova Sants

C/ de Sants, 380, Barcelona (Barcelona).

Horari: torn de matí 9.00h – 14.00h.

Comparte en:
No Comments

Post A Comment