COM PUC ACONSEGUIR EL RECONEIXEMENT DE LES MEVES COMPETÈNCIES?

Els Certificats Professionals són una titulació oficial. Els expedeix el Servei Públic d’Ocupació Estatal i també les administracions que tinguin competències a les diferents comunitats autònomes.

A Espanya hi ha dues vies per obtenir un Certificat Professional:

 • Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.
 • Seguint els procediments establerts per a l’avaluació i l’acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Els aspirants interessats a aconseguir un certificat professional, primer ha de saber de quina família i àrea professional vol obtenir la certificació. Aquí us expliquem què és.

Família professional

Conjunt de qualificacions en què s’estructura el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, atenent criteris d’afinitat de la competència professional.

La relació de famílies professionals s’estableix al Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre , pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i al Reial decret 1416/2005, de 25 de novembre , que el modifica.

Àrea professional

S’entén per àrea professional un àmbit d’activitats productives afins que comporta un desenvolupament professional homogeni dins d’una família professional i dels coneixements i les habilitats que són necessaris per assolir-los. Es caracteritza per la relació entre les activitats professionals, l’ús de les tecnologies, la circulació de la informació, el llenguatge, els tipus de productes i les habilitats i els coneixements que es desenvolupen.

La relació de les àrees professionals són les que figuren a la Resolució de 12 de març de 2010 , del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual s’estableix el procediment per a la inclusió de noves especialitats al fitxer d’especialitats formatives.

Aquest és el llistat de certificats de professionalitat ordenat per famílies:

 • Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Arts i artesanies
 • Comerç i màrqueting
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Hostaleria i turisme
 • Imatge personal
 • Imatge i so
 • Indústries alimentàries
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Fusta, moble i suro
 • Marítim-pesquera
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals ia la comunitat
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica

Pica sobre l’enllaç per accedir al Catàleg:

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/EntradaBuscadorCertificadosFormDual.do

Un cop saps quina és la família professional que vol cursar i la seva àrea professional, tens diferents vies per aconseguir un Certificat de Professionalitat:

1. Realitzant el teu curs a un centre acreditat per l’Administració per impartir Certificats Professionals com Acadèmia Casanova o C&C Acadèmia Llongueras. En realitzar la formació als nostres centres, un cop superats els exàmens obtindràs un títol oficial. Pots consultar la secció de cursos de la nostra web per conèixer el nostre catàleg i l’oferta formativa.

2.Presentant-te a les convocatòries dacreditació de competències de la teva Comunitat Autònoma. Les diferents comunitats autònomes publiquen convocatòries oficials de diferents famílies i àrees professionals, segons la demanda, a les quals podràs presentar-te i sotmetre’t a un procés d’orientació, assessorament i avaluació mitjançant contractes, vida laboral i títols acadèmics, per acreditar les competències laborals per desenvolupar una professió.

Demana més informació sobre els nostres Certificats de Professionalitat. El Grup C&C disposa d’acadèmies acreditades per tot el territori nacional. Truca’ns al 93 384 13 13

Comparte en:
No Comments

Post A Comment