Reconeixement competències professionals | C&C Academia Casanova

C&C Academia Casanova

C&C Academia Casanova

Líders en formació

COM PUC ACCEDIR AL RECONEIXEMENT DE LES MEVES COMPETENCIES?

22/06/2021

T'expliquem les vies per les quals pots aconseguir el reconeixement de les teves competències professionals

Els Certificats Professionals són una titulació oficial. Els expedeix el Servei Públic d'Ocupació Estatal i també les administracions que tinguin competències en les diferents Comunitats Autònomes.

A Espanya existeixen dues vies per a obtenir un Certificat Professional:


• Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.
• Seguint els procediments establerts per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.


Els aspirants interessats a aconseguir un certificat professional, primer ha de saber de quina família i àrea professional desitja obtenir la certificació. Aquí us expliquem què és.


Família professional
Conjunt de qualificacions en les quals s'estructura el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, atenent criteris d'afinitat de la competència professional.


La relació de famílies professionals s'estableix en el Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre , pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i en el Reial decret 1416/2005, de 25 de novembre , que ho modifica.


Àrea professional
S'entén per àrea professional un àmbit d'activitats productives afins que comporta un desenvolupament professional homogeni dins d'una família professional i dels coneixements i habilitats que són necessaris per a aconseguir-los. Es caracteritza per la relació entre les activitats professionals, l'ús de les tecnologies, la circulació de la informació, el llenguatge, els tipus de productes i les habilitats i coneixements que es desenvolupen.


La relació de les àrees professionals són les que figuren en la Resolució de 12 de març de 2010 , del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableix el procediment per a la inclusió de noves especialitats en el fitxer d'especialitats formatives.


Aquest és el llistat de certificats de professionalitat ordenat per famílies:


• Activitats físiques i esportives
• Administració i gestió
• Agrària
• Arts gràfiques
• Arts i artesanies
• Comerç i màrqueting
• Edificació i obra civil
• Electricitat i electrònica
• Energia i aigua
• Fabricació mecànica
• Hostaleria i turisme
• Imatge personal
• Imatge i so
• Indústries alimentàries
• Indústries extractives
• Informàtica i comunicacions
• Instal·lació i manteniment
• Fusta, moble i suro
• Marítim-pesquera
• Química
• Sanitat
• Seguretat i medi ambient
• Serveis socioculturals i a la comunitat
• Tèxtil, confecció i pell
• Transport i manteniment de vehicles
• Vidre i ceràmica


Pica sobre l'enllaç per a accedir al Catàleg:


https://www.sepe.es/homesepe/personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales.html


Una vegada saps quina és la família professional que desitja cursar i la seva àrea professional, tens diferents vies per a aconseguir un Certificat de Professionalitat:


1. Realitzant el curs en un centre acreditat per l'administració per a impartir Certificats de Professionalitat presencials com a Acadèmia Casanova i C&C Acadèmia Llongueras. En realitzar la formació en els nostres centres, una vegada superats els exàmens obtindràs un títol oficial. Pots consultar la secció de cursos de la nostra web per a conèixer el nostre catàleg i oferta formativa.

2. Presentant-te a les convocatòries d'acreditació de competències de la teva Comunitat Autònoma. Les diferents comunitats autònomes publiquen convocatòries oficials de diferents famílies i àrees professionals, segons la demanda, a les quals podràs presentar-te i sotmetre't a un procés d'orientació, assessorament i avaluació mitjançant contractes, vida laboral i títols acadèmics, per a acreditar les teves competències laborals per a desenvolupar una professió.

Sol·licita més informació sobre els nostres Certificats de Professionalitat. Grup C&C disposa d'acadèmies acreditades per tot el territori nacional. Telefona'ns al 93 384 13 13

Pujar

×