Certificats Professionals | C&C Academia Casanova

C&C Academia Casanova

C&C Academia Casanova

Líders en formació

QUÈ SÓN ELS CERTIFICATS PROFESSIONALS?

14/07/2021

El reconeixement de les competències adquirides per experiència laboral aporta valor a la trajectòria dels professionals

La globalització dels mercats, la cada vegada més freqüent mobilitat i circulació de professionals, la revolució tecnològica dels últims anys i les dues recents crisis, econòmica en 2008 i sanitari-econòmica en 2020 han deixat al descobert la necessitat de disposar de professionals qualificats que formin part de la població activa dels països i que disposin de competències capaces de cobrir les necessitats dels mercats productius.

Totes les estratègies i polítiques actives per a l'ocupació porten anys tractant de donar resposta a aquesta necessitat que busca com a objectiu final la inserció laboral.

En aquesta direcció, el reconeixement de les competències adquirides per experiència laboral aporta valor a la trajectòria dels professionals i els permet el reconeixement del seu desenvolupament personal. Els Certificats professionals millorar les capacitats i són una bona manera de motivar-te per a augmentar la teva qualificació professional.

Però Què és un Certificat de Professionalitat?

És una titulació oficial, un document que acredita a un treballador/a en una qualificació professional recollida dins del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals amb l'objectiu de donar-los identitat en el sistema productiu i en el mercat laboral i garanteix el seu reconeixement en tota Europa.

A Espanya són emesos pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o, en el seu cas, per les Comunitats Autònomes, i tenen validesa en tot el territori nacional i Europa.
Estar en Possessió d'un Certificat de Professionalitat suposa incrementar el teu currículum professional, i a l'ésser una titulació oficial, es valora i t'acredita professionalment en qualsevol procés de selecció tant en l'àmbit privat de l'empresa com en els que convoquin les Administracions Públiques.

Els Certificat de Professionalitat identifiquen i acrediten les qualificacions dins del Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i Formació Professional. És aquest Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i Formació Professional (SNCFP) qui promou i desenvolupa l'avaluació i acreditació de les competències.

Recorda que totes l'especialitats queden recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Aquestes accions formatives resulten molt flexibles per als alumnes aspirants, perquè podran impartir-se en manera de tele formació íntegrament o en part, i també de manera presencial.


Hi ha Certificats de Professionalitat de diferents nivells, en funció del nivell, l'administració requereix que es disposi d'uns estudis mínims previs per a poder accedir a aquests:
• Nivell 1: No es demana cap mena de formació prèvia.
• Nivell 2: Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o estudis equivalents.
• Nivell 3: Batxillerat o estudis equivalents.

Un Certificat de Professionalitat queda dividit en mòduls formatius que és la unitat mínima que es pot acreditar.

Quan s'aproven tots els mòduls s'obté el Certificat de Professionalitat complet.

És important saber que tots els cursos de Certificats de Professionalitat inclouen pràctiques en empresa i que aquestes es poden convalidar si s'acredita experiència professional prèvia o s'està realitzant un contracte de formació.

Sol·licita més informació sobre els nostres Certificats de Professionalitat. Grup C&C disposa d'acadèmies acreditades per tot el territori nacional. Telefona'ns al 93 384 13 13

Pujar

×