Formació d'Oferta a Àrees Prioritàries (foap)

Les Acadèmies Casanova ofereixen cursos Subvencionats al 100% específics de perruqueria (IMPQ0208), adreçat a persones treballadores en situació d’atur, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. El Certificat Professional que s’obté amb aquest curs de 710 hores és el de Perruqueria de nivell II (IMP119_2 Perruqueria, BOE RD1087/2005 de 16 de setembre).

Àmbit professional: desenvolupa la seva activitat professional en petites i mitjanes empreses de prestació de serveis de perruqueria per compte aliè o com a autònom i en el de la promoció i venda de productes de perruqueria.

Sectors productius: serveis d’imatge personal, hostaleria: hotels, SPA; sanitari: hospitals; serveis socials: residències geriàtriques; prestació de serveis personals: gimnasos

En el cas de voler ampliar la informació, contactar al 933841313 (Sra.Laura Garcia)

Aquests programes estan condicionats a la concessió per part de lAdministració pertinent.

Curso de Masaje de 6 meses